Свържете се с нашите специалисти

Получете оптимална оферта за превоза на Вашия товар

Или оформете поръчка чрез следните лица за контакт:

Структура на Akatrans България

Директор

Aleksandrs Klovāns

Имейл: akatrans@akatrans.lv

Pегионален директор

Ēriks Ekss

Pегионален директор

Тел.: +371 26456666

Имейл: eriks.ekss@akatrans.lv

Директор

Radost Koleva

Директор

Оперативен отдел

Nikolov Dimitar

Диспечер

Тел.: +359 877933829

Имейл: dispo.akatrans@abv.bg

Технически отдел

Milen Markov

МЕХАНИК