Услуги

Ние предлагаме на клиентите си ефективен транспорт на товари. Превозваме: замразени товари, охладени товари, обикновени товари, пълни товари или комплектни товари.

Ние превозваме

 • Замразени

  товари

 • Охладени

  товари

 • Обикновени

  товари

 • Пълни

  товари

 • Комплектни

  товари

Товарни отделения

 • Фургони

  Предлагаме охладени камери за превоз на товари. Охладените камери се използват за създаване на условия, необходими за запазване на качеството на товара и за предпазване на товара, както от понижаване на температурата, така и от отрицателното въздействие на топлината.

 • Замразени товари

  Превоз на замразени стоки по суша. Този вид товарен транспорт се извършва тогава, когато е необходимо поддържането на определена и постоянна температура на товара. Нашите специалисти ще контролират процеса на презареждане на превозвания товар, както и ще осигурят непрекъснат контрол на Вашия товар.

 • Товари без определен температурен режим

  В допълнение превозваме стоки, които не изискват поддържането на определена и постоянна температура - от мебели до дрехи.

 • Замразени и охладени товари

  Нашият автомобилен парк предлага превозни средства, особено подходящи за транспортиране на замразени и охладени товари. Едновременно с това покриваме всички транспортни условия, отговарящи на стандартите и наредбите в индустрията.

 • Всички автомобили са оборудвани с падащи бордове

  За да гарантираме по-ефективно товарене и разтоварване, използваме само камиони, оборудвани с падащи бордове.režīmus vienā pārvadājumā reizē.

 • Поддържане на различни температури и разделяне на разнородните товари

  Възможностите на нашите превозни средства ни позволяват да изпълняваме всякакви молби на клиентите, затова предлагаме и комбиниран транспорт, който е особено подходящ за случаите, когато е необходимо осигуряването на различни температурни режими в рамките на едно транспортиране.

Обикновени товари

 • Пълни товари

  Извършваме сухопътен превоз на пълни товари. Предлагаме на клиентите модерен и разнообразен автомобилен парк от превозни средства, който предоставя конкурентни цени, както и бърза обработка и доставка на товарите.

 • Комплектни товари

  Ако желаете да намалите транспортните разходи или трябва да транспортирате товар с малък обем, който не е достатъчен за една транспортна единица, тогава се възползвайте от предимствата на комплектните товари. Вашият товар ще бъде транспортиран заедно с товара на други клиенти.