Teenused

Pakume oma klientidele efektiivseid veoteenuseid. Pakume: sügavkülmutatud kauba, jahutatud kauba, üldveoste, täiskoormate ja kombineeritud veoste vedu.

Me veame

 • Külmutatud

  kaupa

 • Jahutatud

  kaupa

 • Üldveoseid

 • Täiskoormaid

 • Kombineeritud

  veoseid

Termoveod

 • Külmikhaagised

  Kaubaveol pakume kasutamiseks külmikhaagised. Külmikhaagiseid kasutatakse tagamaks kauba kvaliteedi säilitamisele vajalikke tingimusi ja kaitsmaks kaupa temperatuuri kõikumiste ja soojenemise eest.

 • Külmutatud kaubad

  Külmutatud kauba maanteetransport. See transpordiviis sobib juhul, kui on vaja säilitada kindlat ja stabiilset kauba temperatuuri. Meie spetsialistid jälgivad kauba ümberladumise protsessi ning tagavad Teie kauba pideva järelvalve.

 • Kaubad, mis ei vaja kindlat temperatuurirežiimi

  Pakume ka sellise kauba vedu, mis ei vaja kindla ja stabiilse temperatuuri säilitamist: alates mööblist, lõpetades riietega.

 • Külmutatud ja jahutatud kaubad

  Meie veokid sobivad eriti hästi külmutatud ja jahutatud kauba transportimiseks. Tagame valdkonna standarditele ja normatiivaktidele vastavad transportimise tingimused.

 • Kõik veokid on varustatud kaubatõstukiga

  Tagamaks tõhusat kauba peale ja maha laadimist, kasutame vaid veoautosid, mis on varustatud kaubatõstukitega.

 • Erinevate temperatuurirežiimide tagamine ja kaupade eraldamine

  Meie autopark on koostatud nii, et saaksime täita erinevate klientide nõuded. Pakume ka kombineeritud veoste transportimist, mis on eriti sobilik juhul, kui on tarvis tagada erinevaid temperatuurirežiime ühe veose tarne ajal.

Üldveosed

 • Täiskoormad

  Pakume täiskoorma maanteetransporti. Pakume oma klientidele modernset ja laia autopargi, mis võimaldab konkurentsivõimeliste hindade ja ka operatiivse kauba pealelaadimise ning tarneaja tagamist.

 • Kombineeritud veosed

  Kui soovite vähendada kaubaveo kulusid või Teil on tarvis transportida väikesemahulist kaupa, mis pole piisav üheks veoauto ühikuks, võite kasutada kombineeritud veoste eeliseid. Teie kaupa transporditakse koos teiste klientide kaubaga.