SIA „Akatrans” komandai Diāna ir pievienojusies samērā nesen, un viņa ir patīkami pārsteigta, cik pozitīvi, atvērti un ātri viņu ir pieņēmuši kolēģi. Diāna ir lieliski iekļāvusies kolektīvā un atmosfērā, viņa arīdzan ir ieguvusi jaunas zināšanas un vērtīgus padomus, kuros labprāt dalījās uzņēmuma pieredzējušie darbinieki.

Savukārt Diāna papildus sociālo zinātņu maģistres grādam vadībzinātnē ir ieguvusi, piemēram, darba aizsardzības speciālistes kvalifikāciju. Mācību mērķis bija labāk izprast darbinieku ikdienu, prast objektīvi izvērtēt darba apstākļus, sākot no administratīvajiem darbiniekiem birojā, beidzot ar pilnu kravu piegādes cikla izpildi ar dažādu tipu kravas automašīnām.

 

„Tā ir ļoti liela atbildība strādāt lielā kolektīvā, ar katru darbinieku ir nepieciešams atrast kopīgu valodu un vienmēr ir jābūt lietas kursā par svarīgākajiem notikumiem ne tikai uzņēmumā kopumā, bet arī strādājot ar katru darbinieku individuāli. Esmu izvirzījusi sev mērķi kļūt par ikviena SIA „Akatrans” darbinieka uzticības personu. Es vēlos izveidot situāciju, kad ikviens darbinieks ir uzklausīts neatkarīgi no apstākļiem un jebkura situācija tiktu risināta kopējiem spēkiem.”

 

 

Lojalitāte ir darba devēja un darba ņēmēja mijiedarbības rezultāts

Diāna uzskata, ka no darbinieka nevar prasīt lojalitāti jau no pirmās darbdienas. Tā rodas laika gaitā, kad darbinieks gūst pieredzi, strādājot uzņēmumā. Tikai ar laiku darbinieks sāk izvērtēt, cik pienācīgi un taisnīgi viņš tiek novērtēts, cik atbilstoši, viņaprāt, tiek apmaksāts viņa darbs, cik stabili un komfortabli viņš jūtas savā amatā un darba vietā. Šis laika posms katram cilvēkam un darbiniekam ir atšķirīgs. Lojalitāte var izveidoties dažu mēnešu laikā, citiem darbiniekiem ir nepieciešams ilgāks laiks, pat gads, un ir darbinieki, kuri dažādu apsvērumu dēļ to var arī nesajust.

 

 

Kā izveidot stabilas darba attiecības

Veiksmes faktoru ļoti lielā mērā nosaka darbinieka sociālekonomiskais stāvoklis, pozitīva mijiedarbība starp uzņēmuma darbiniekiem un izvirzīto mērķu realizācijas iespējas. Ja darba devējs centīsies maksimāli nodrošināt darbinieka vajadzību apmierināšanu, sākot no adekvātiem darba pienākumiem, godīga atalgojuma un sociālajām garantijām, beidzot ar optimālu darba un atpūtas režīmu, drošību, pildot darba pienākumus, un darbinieku interešu un vajadzību realizēšanu, tad arī darbinieks izturēsies pret savu darbu atbildīgi un čakli. Tad viņš neatkarīgi no ārējiem apstākļiem centīsies pildīt savus darba pienākumus kvalitatīvi un ar prieku. Līdz ar to veiksmīgu darba attiecību izveidē iniciators ir darba devējs, tomēr arī darba ņēmējam ir milzīga loma. Tikai abpusējā sadarbībā veidojas stabilas darba attiecības, kas abām pusēm ir tīkamas.

 

 

Kā SIA „Akatrans” piesaista jaunus darbiniekus

Kravu pārvadājumu nozare ir ļoti dinamiska. Tajā ir ļoti liels skaits vakanču. Lielai daļai potenciālo darba ņēmēju jau ir pieredze, kas iegūta citos transporta uzņēmumos, līdz ar to arvien biežāk rodas nepieciešamība pēc jaunu un oriģinālu risinājumu ģenerēšanas, lai tie spētu ieinteresēt darbiniekus.

Kopā ar Valsts nodarbinātības aģentūru mēs piedalāmies arī dažādos pasākumos, lai informētu potenciālos darba devējus par darba iespējām SIA “Akatrans”. Nesen šādi pasākumi norisinājās Jelgavā un Daugavpilī.  Vairāk par šiem pasākumiem.